Wat ons Glo

Wat ons Glo

MAGALIESBERG GESINSKERK IS ‘N NEDERDUITS GEREFORMEERDE KERK WAT SAAM MET DIE KERK VAN ALLE EEUE ONS GELOOF VAN HARTE IN DIE VOLGENDE WOORDE BELY:

“Ons glo in God die Vader, die Almagtige,

Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is

en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel

en sit aan die regterhand van God,

die almagtige Vader,

van waar Hy sal kom om te oordeel

dié wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,

die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees

en ‘n ewige lewe.”

 

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Johannes 3:16