Tanea Olivier
Kerkkantoor Bestuur
Marcel Rautenbach
Finansiele Bestuur
Hendrik Barnard