Tanea Olivier
Finansiële Bestuur
Marcel Rautenbach
Aanbiddingsbediening
Peet Venter