Peet Venter
Finansiele Bestuur
Hendrik Barnard
Missionale Uitreik
Joël Scherman