Joël Scherman
Aanbiddingsbediening
Peet Venter
Kommunikasie & Beeldbestuur
Magna Rautenbach