Hendrik Barnard
Kleuterbediening
Reyno Wepener
Aanbiddingsbediening
Peet Venter