Dr. Trix Truter

Dr. Trix Truter

MY skrif inspirasie

Ek vind besondere motivering in die Woord van God:

Ek kyk op na die berge:
waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
My hulp kom van die Here
wat hemel en aarde gemaak het.
Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie;
Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie . . .

PSALMS 121

MY Kernbediening

MY KORT BIOGRAFIE

Ek is woonagtig saam met my vrou, Daleen, by ‘n landgoed net buite Brits. Ons het drie dogters en ek is die oupa van drie kleinkinders. Aan die einde van Mei 2008 het ek afgetree en is tans ‘n emeritus leraar in die NG Kerk. Ek is gebore op 30 Mei 1953. My volle name is Cornelius Johannes maar almal ken my  eerder as Trix, wat my bynaam is sedert my Hoërskool jare. Ek het tydens my bediening van 38 jaar vier NG gemeentes bedien, t.w. Witbank, Barberton, Nuwekerk (Graaff-Reinet) en Graaff-Reinet. Ek was bevoorreg om my bediening af te sluit met ‘n hoogtepunt – ek het die voorreg beleef om deel te wees van die eenwording van die twee NG Gemeentes te Graaff-Reinet aan die begin van Januarie 2018.

Ek het my meestersgraad in Pastorale Terapie in Maart 1995 voltooi te UOVS en my doktorsgraad in Pastorale Terapie in Mei 2003 voltooi te UNlSA. My proefskrif se tema was “Narratief – Pastorale Terapie met hartpasiënte”. Ek het tydens my bediening in Barberton tesame met my bediening as gemeenteleraar gespesialiseer in spreekkamer-bediening. Ek het ook tydens my verblyf in die Laeveld ‘n aktiewe rol gespeel om met die samewerking van ander NG leraars die Oostelike Sinode se Pastor Pastorum-bediening (dit is die pastorale versorging van predikante)  op die been te bring. Ek het beoog om na my aftrede uit die aktiewe gemeentebediening my bediening as brugpastor voort te sit – nou het ek die wonderlike geleentheid gekry om as brugleraar die NG Marikana te bedien tot minstens die einde Desember 2019. Ek sien uit daarna om ‘n pad met hierdie besondere gemeente te loop.

MY LOOPBAAN IN FOTOS

MY GESINSLEWE IN FOTOS

Gemeenteraad Voorsitter & Projekte
Hendrik van Gass