WEEKLIKSE OORDENKING: GEBOU OM TE HOU!

WEEKLIKSE OORDENKING: GEBOU OM TE HOU!

SKRIFLESING

Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde,


Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen.

II KORINTIëRS 6 : 6-7