WEEK VAN GEBED 2021: MEER VERNEDER SOOS CHRISTUS

WEEK VAN GEBED 2021: MEER VERNEDER SOOS CHRISTUS

SKRIFLESING

Die voorbeeld van Jesus Christus

5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.

En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,

11en elke tong sou erken:“Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

Filippense 2: 5 – 11