WEEK VAN GEBED 2021: MEER GESINDHEID VAN CHRISTUS

WEEK VAN GEBED 2021: MEER GESINDHEID VAN CHRISTUS

SKRIFLESING

3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Die voorbeeld van Jesus Christus

5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

Filippense 2: 3 – 5