PLAAS JOU VOLLE VERWAGTING IN GOD!

PLAAS JOU VOLLE VERWAGTING IN GOD!

TEKSVERS

Daarop antwoord Jesus hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”


MATTEUS 21:21