NIE ‘N PASSIEWE BEKOMMERNIS NIE, MAAR ‘N AKTIEWE SOEKE NA DIE WIL VAN GOD