HOU VAS AAN DIE WOORD VAN GOD!

HOU VAS AAN DIE WOORD VAN GOD!

SKRIFLESINGVan Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.


PSALMS 119:9“So sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy ‘n lang lewe hê. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.


DEUTERONOMIUM 6:7