OORDENKING 9: WAT GELOOF IS!

OORDENKING 9: WAT GELOOF IS!

SKRIFLESING

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is.


HEBREëRS 11:1-2