OORDENKING 8: LEWE DEUR DIE GELOOF!

OORDENKING 8: LEWE DEUR DIE GELOOF!

SKRIFLESING

En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.

En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.”


2 KORINTIëRS: 4:17