OORDENKING 3: DIE HERE IS MY HERDER. HY LEI MY VEILIG VERDER!