GELOOF WAT DIE ONSIENLIKE SIEN!

GELOOF WAT DIE ONSIENLIKE SIEN!

TEKSVERS

Nadat Lot van Abram af weg is, het die Here vir Abram gesê: “Kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word.


GENESIS 13:1-18