GELOFTE & VERSOENINGSDIENS: “BEVORDER DIE BELANGE VAN DIE STAD WAARHEEN EK JULLE IN BALLINGSKAP WEGGEVOER HET”