7 GEMEENTES VAN OPENBARING: MOENIE BANG WEES VIR WAT JULLE ALLES GAAN LY NIE.

7 GEMEENTES VAN OPENBARING: MOENIE BANG WEES VIR WAT JULLE ALLES GAAN LY NIE.

SKRIFLESING

Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal tien dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee.


OPENBARING 2: 10