7 GEMEENTES VAN OPENBARING: “EN KOOP OOGSALF OM AAN JULLE OË TE SMEER SODAT JULLE KAN SIEN.”