7 GEMEENTES VAN OPENBARING: “ELKEEN WAT DIE OORWINNING BEHAAL, SAL EK ‘N PILAAR IN DIE TEMPEL VAN MY GOD MAAK . . . “

7 GEMEENTES VAN OPENBARING: “ELKEEN WAT DIE OORWINNING BEHAAL, SAL EK ‘N PILAAR IN DIE TEMPEL VAN MY GOD MAAK . . . “

SKRIFLESING

Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe.

OPENBARING 3: 12