7 GEMEENTES VAN OPENBARING: “EK WEET DAT JULLE DIE NAAM HET DAT JULLE LEWE, EN TOG IS JULLE DOOD.”