Preke oor Hoop

Preke oor Hoop

OORDENKING 15: JESUS DIE ROTS?

SKRIFLESING Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. MATTEUS 7:25

OORDENKING 14: SOEK JULLE KRAG IN DIE HERE?

SKRIFLESING Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. EFESIëRS 6:10,11

OORDENKING 12: HOU MOED?

SKRIFLESING Hy het ook gesê: “Hoe sal ons die koninkryk van God voorstel, of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak.” MARKUS 4:30

OORDENKING 9: WAT GELOOF IS!

SKRIFLESING Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. HEBREëRS 11:1-2
  • 1
  • 2