Preke oor Hemelvaart

Preke oor Hemelvaart

MAAR JULLE SAL KRAG ONTVANG . . .

SKRIFLESING Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” Handelinge 1: 11