Preke oor Gebed

Preke oor Gebed

KERKWEES

SKRIFLESING Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. Efesiërs 1:23

WÊRELDBIDDAG VIR VROUE : BOU ‘N STERK FONDASIE

SKRIFLESING 24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. 25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. 26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand…

WEEK VAN GEBED 2021: MEER VERNEDER SOOS CHRISTUS

SKRIFLESING Die voorbeeld van Jesus Christus 5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder verneder. Hy…

WEEK VAN GEBED 2021: MEER GESINDHEID VAN CHRISTUS

SKRIFLESING 3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Die voorbeeld van Jesus Christus 5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Filippense 2: 3 – 5