Preke oor Beproewing

Preke oor Beproewing

TALLE BENOUDE ERVARINGE

SKRIFLESING 17U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. 18Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. 19U verlossingswerk, o God, is oneindig groot; groot is die dinge wat U gedoen het! Wie is soos U, o God? 20U het talle benoude ervaringe oor…

STERK & STIL!

SKRIFLESING So het die Here my God, die Heilige van Israel, gesê: As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Jesaja 30: 15

BITTER OF BETER?

SKRIFLESING Sorg dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Hebreërs 12: 15b

VERLIES?

SKRIFLESING Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 2 Korintiërs 1: 3

DIE VRAAGSTUK VAN BEPROEWING!

TEKSVERS Geloof en wysheid 2 My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, 3 want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. 5 As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. JAKOBUS 1: 2, 3, 5