"Jesus Christus" Tagged Preke

"Jesus Christus" Tagged Preke

HOU HERODUS IN KERSFEES

SKRIFLESING 3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ‘n profeet geskrywe: 6“En jy, Betlehem, gebied van Juda,jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie.Uit jou sal ‘n leier voortkom wat vir my volk…

DIE PAD WAAROP JY GEDRA WORD

SKRIFLESING Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.” Markus 1: 1-8

DIE WOORD HET MENS GEWORD

SKRIFLESING Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes 1: 14

WIE IS DIE MENS?

SKRIFLESING 1’n Dankpsalm.Juig tot eer van die Here, almal op aarde!2Dien die Here met blydskap!Kom voor Hom met gejubel!3Erken dat die Here God is:Hy het ons gemaak en ons is Syne,ons is sy volk, sy eie kudde.4Gaan sy poorte binne met dankliedere,sy tempel met lofsange,dank Hom, prys sy Naam,5want die Here is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie,sy trou duur van geslag tot geslag. Psalm 100: 1-5

OORDENKING 15: JESUS DIE ROTS?

SKRIFLESING Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. MATTEUS 7:25

PINKSTERKRAG EREDIENS & NAGMAAL

TEKSVERS Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. HANDELINGE 1:8
  • 1
  • 2