Week van Gebed 2021: Ekke

Week van Gebed 2021: Ekke

WEEK VAN GEBED 2021: MEER VERNEDER SOOS CHRISTUS

SKRIFLESING Die voorbeeld van Jesus Christus 5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6 Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7 maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 8 het Hy Homself verder verneder. Hy…

WEEK VAN GEBED 2021: MEER GESINDHEID VAN CHRISTUS

SKRIFLESING 3 Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4 Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Die voorbeeld van Jesus Christus 5 Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Filippense 2: 3 – 5