Waardes: Getrouheid

Waardes: Getrouheid

ROEPING

SKRIFLESING Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Jeremia 1: 5