Pinksterreeks 2021: Vreugde

Pinksterreeks 2021: Vreugde

PUSH UPS & Z’s

SKRIFLESING 19 Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie:  20 julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. 1 Korintiërs 6: 19 – 20

MAAK MAATS

SKRIFLESING Reukolie en wierook is iets om te geniet,maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Spreuke 27: 9

SMILEY FACE

SKRIFLESING Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Hebreërs 13: 2

BELEGGINGSADVIES

SKRIFLESING 12 Ek het tot die insig gekom dat daar vir ‘n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.  13 Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ‘n gawe van God. Prediker 3: 12 – 13