Hier is ek Here, stuur my | Vanaf Ek, na Ons, na die Wêreld | Êk moet vrêk!

Hier is ek Here, stuur my | Vanaf Ek, na Ons, na die Wêreld | Êk moet vrêk!

WYSNEUS OF WYSGEER?

SKRIFLESING Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Romeine 12 : 16