Preke oor Psalms

Preke oor Psalms

TALLE BENOUDE ERVARINGE

SKRIFLESING 17U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van u kragtige dade. 18Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. 19U verlossingswerk, o God, is oneindig groot; groot is die dinge wat U gedoen het! Wie is soos U, o God? 20U het talle benoude ervaringe oor…

WIE IS DIE MENS?

SKRIFLESING 1’n Dankpsalm.Juig tot eer van die Here, almal op aarde!2Dien die Here met blydskap!Kom voor Hom met gejubel!3Erken dat die Here God is:Hy het ons gemaak en ons is Syne,ons is sy volk, sy eie kudde.4Gaan sy poorte binne met dankliedere,sy tempel met lofsange,dank Hom, prys sy Naam,5want die Here is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie,sy trou duur van geslag tot geslag. Psalm 100: 1-5

MAAK SEKER VAN JOU ERFENIS

SKRIFLESING 25 Toe die dissipels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê: “Wie kan dan gered word?” 26 Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” Matteus 19: 16 – 26

GELOWIGES KAN OOK TWYFEL!

TEKSVERS Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaanen was dit vir my bitter moeiliktotdat ek in die heiligdom van God ingegaanen besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. PSALMS 73:16,17
  • 1
  • 2