Preke oor Prediker

Preke oor Prediker

BELEGGINGSADVIES

SKRIFLESING 12 Ek het tot die insig gekom dat daar vir ‘n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet.  13 Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is ‘n gawe van God. Prediker 3: 12 – 13

‘N LEWE MET OF SONDER GOD!

TEKSVERS Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ‘n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie? PREDIKER 2:24,25