Preke oor Jeremia

Preke oor Jeremia

ROEPING

SKRIFLESING Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Jeremia 1: 5

God dink ‘n plan uit

SKRIFLESING ‘Gaan af na die pottebakker se huis toe, Ek sal daar met jou praat. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem: So sê die Here: Ek berei vir julle ‘n ramp voor, Ek is besig om ‘n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. ‘ Jeremia 18: 1-11