Preke oor II Petrus

Preke oor II Petrus

ALS WAT JY NODIG HET

SKRIFLESING Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. 2 Petrus 1: 3