Preke oor Hebreërs

Preke oor Hebreërs

BITTER OF BETER?

SKRIFLESING Sorg dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Hebreërs 12: 15b

SMILEY FACE

SKRIFLESING Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Hebreërs 13: 2

OORDENKING 9: WAT GELOOF IS!

SKRIFLESING Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. HEBREëRS 11:1-2

DIE VRAAGSTUK VAN LYDING!

TEKSVERS Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. 1 PETRUS 1:6,7

NEEM JOU TOEVLUG TOT JESUS!

Terwyl ons dan nou ‘n groot Hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. TEKSVERS Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word. HEBREëRS 2:17-18

DRAERS VAN HOOP

Laat ons met vrymoedigheid na God gaan as draers van Hoop SKRIFLESING Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. HEBREëRS 10:23