Preke oor Efesiërs

Preke oor Efesiërs

KERKWEES

SKRIFLESING Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. Efesiërs 1:23

OORDENKING 14: SOEK JULLE KRAG IN DIE HERE?

SKRIFLESING Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. EFESIëRS 6:10,11