Preke oor 1 Samuel

Preke oor 1 Samuel

GEROEP TOT DIENS

SKRIFLESING En hy het gesê: “Ja. Ek het gekom om vir die Here ‘n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe.” Hyself het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. 1 SAMUEL 16:5