Preke oor 1 Korintiërs

Preke oor 1 Korintiërs

WEEK VAN GEBED: GEBEDSDIENS AS AANBIDDING

SKRIFLESING 25sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. 26As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 1 Korintiërs 12 : 25-26

WEEK VAN GEBED: GETUIENISDIENS AS AANBIDDING

SKRIFLESING Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ‘n bydrae om te lewer: ‘n psalm, ‘n onderwysing, ‘n openbaring, ‘n ongewone taal of klank, ‘n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. 1 Korintiërs 14 :26

WEEK VAN GEBED: AANBIDDING

SKRIFLESING 12Net soos die liggaam ‘n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. 13Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. 1 Korintiërs 12 – 13

PUSH UPS & Z’s

SKRIFLESING 19 Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie:  20 julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. 1 Korintiërs 6: 19 – 20