Preke deur Pr. Freddie de Lange

Preke deur Pr. Freddie de Lange

GEROEP TOT DIENS

SKRIFLESING En hy het gesê: “Ja. Ek het gekom om vir die Here ‘n offer te bring. Reinig julle en kom saam met my na die offer toe.” Hyself het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. 1 SAMUEL 16:5

GOEIE NUUS VIR ALMAL

SKRIFLESING Deur Hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van sy Naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe; ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. ROMEINE 1:1 – 7