Preke deur Ds. Martin Lazenby

Preke deur Ds. Martin Lazenby

WIE IS DIE MENS?

SKRIFLESING 1’n Dankpsalm.Juig tot eer van die Here, almal op aarde!2Dien die Here met blydskap!Kom voor Hom met gejubel!3Erken dat die Here God is:Hy het ons gemaak en ons is Syne,ons is sy volk, sy eie kudde.4Gaan sy poorte binne met dankliedere,sy tempel met lofsange,dank Hom, prys sy Naam,5want die Here is goed,aan sy liefde is daar geen einde nie,sy trou duur van geslag tot geslag. Psalm 100: 1-5

MAAK SEKER VAN JOU ERFENIS

SKRIFLESING 25 Toe die dissipels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê: “Wie kan dan gered word?” 26 Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik.” Matteus 19: 16 – 26