Kontak Kerkkantoor

Kontak Kerkkantoor

 ONS HOOR GRAAG VAN U

LERAAR

DR TRIX TRUTER

SEL:   072 135 7356

EPOS: trix​@soft.co.za

SAAKGELASTIGDE
KANTOORURE
KOSTER
BANKBESONDERHEDE
ME ANNEMARIE KEUDEL  ME CORRIE STRYDOM
 SEL:   083 399 0600  DINSDAG:      08:00 – 13:00  SEL:   072 511 2466  NG GEMEENTE MARIKANA
 TEL:   014 572 3533  WOENSDAG: 08:00 – 13:00  ABSA RUSTENBURG
 FAKS: 086 562 9438  VRYDAG;        08:00 – 10:00  TJEK REK NR: 1220580063

 NAVRAAG