Toerusting

Toerusting

Deur verskeie toerustingsprogramme, fokus Magaliesberg Gesinskerk daarop om gemeentelede te help om evangelisasie en die opbou en uitbou van die gemeente te bevorder, met ‘n sterk klem op leierskapsontwikkeling.