Gebed

Gebed

Deur verskeie gebedsgeleenthede deur die jaar, fokus ons gebedsbediening daarop om die gemeente, individueel en kollektief, klein en groot, te begelei tot ‘n huis van gebed vanwaar ons die Vader verheerlik, Sy koninkryk vergroot, Sy wil verstaan en verdiep, Sy versorging ervaar en deel, Sy vergifnis beleef en beoefen en vanwaar ons volhard op die weg van oorwinning.