Gaan dan heen . . .

Gaan dan heen . . .

MY KIND, GAAN DOEN WAT EK JOU VRA!

3 Planne om speel-speel waardering vir die Skepping by ons kinders te kweek

Deel van ons roeping is om vir God se skepping te sorg. Ouers en opvoeders kan reeds op ‘n vroeë ouderdom bewondering vir die natuur wek, bewuswording kweek en ‘n eko-sensitiewe manier van dink en leef vestig. George Washington Carver het gesê: “Reading about nature is fine, but if a person walks in the woods and listens carefully, he can learn more than what is in books, for they speak with the voice of God.” Psalm 19 sê dat die…