Woordverkondiging

Woordverkondiging

ONS ROEPING

Die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Woordverkondiging is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God:

Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.

JOHANNES 4:23-24

ONS AKSIEPLAN

VOLG BINNEKORT

AKSIESPAN

DS. THEO OOSTHUYZEN