Vrouediens

Vrouediens

ONS ROEPING

Om elke vrou in die gemeente die geleentheid te gee om haar spesiale gawes en talente op ‘n gesondere wyse tot eer van die Here aan te wend. Die Vrouediens aksie sluit aan by wat die Woord van God van ons vra:

Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie.

PREDIKER 4:9-10

ONS AKSIEPLAN

Vrouediens bediening met die primêre doel, om vroue deur middel van bedienings te help toerus om hul Godgegewe opdragte in die wêreld uit te leef, terwyl hul mekaar bemoedig en in mekaar se lief en leed deel.

AKSIESPAN

VOLG BINNEKORT