Vat 5 Bediening

Vat 5 Bediening

ONS ROEPING

Die Vat 5 Bediening vind sy motivering in die Woord van God. Wanneer Jesus gekonfronteer word met wat die belangrikste opdrag in die wet van Moses is, is sy antwoord in wese dat dit nie gaan oor reëls nie, maar dat dit gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor liefde – liefde wat verfris, verkwik en nuut maak, maar ook ondersteun.

Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie het, het ons as gelowiges ook verskillende funksies.

ROMEINE 12:5

Ons streef daarna dat elkeen wat hom/haar tot hierdie liefdevolle gemeenskap van vriende verbind, nooit weer sonder hierdie uitsondelike koinonia sal kan leef nie.

ONS AKSIEPLAN

God het ons ontwerp om geestelik te groei binne ‘n gemeenskap wat ons ondersteun en waar beleef ‘n mens dit meer intens as in so ‘n groep? Jy is geskep om die lewe met ander te leef. Of jy nou jou huwelik wil versterk, meer leer oor suksesvolle ouerskap, iets nuuts probeer of koffie ontmoet met vriende, jy sal dit alles in ons klein groepe vind.

Die groep bestaan uit ‘n maksimum van 5 huisgesinne. Dit kan die plek word waar ons mekaar ondersteun en versterk – daar waar ons mekaar help met die uitdagings om in hierdie wêreld vir Christus te leef. Groepe getuig gewoonlik oor geestelike groei, ‘n dieper verhouding met die Here en met mekaar. Die Vat Vyf Leier koördineer die aktiwiteite van die bediening en dien op die Gemeenteraad.

AKSIESPAN

WORD BINNEKORT AANGEKONDIG