Missionale Uitreik

Missionale Uitreik

ONS ROEPING

Ons missionale roeping spreek duidelik uit die Woord van God:

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

MATTEUS 28:19-20

ONS AKSIEPLAN

Daar is bevind dat Magaliesberg Gesinskerk ‘n kwynende gemeente is maar die beste jare vir veral missionêre bediening lê nog voor. Missionêr in die meer omvattende betekenis, naamlik ‘n bediening wat uitreik na mense buite die kring van aktiewe lidmate, en veral gerig op die nood en behoeftes van mense.

AKSIESPAN

PIETER JANSE VAN RENSBURG

JOéL SCHERMAN