Jeugbediening

Jeugbediening

ONS ROEPING

As volwassenes is dit deel van ons roeping om sinvol saam met jongmense en kinders die lewensreis na volwassenheid aan te pak en hulle te lei om God op ‘n unieke manier te ontdek. Die taak van jeugbediening sluit aan by wat die Woord van God van ons vra:

Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.

DEUTERONOMIUM 6:5

Deur ons jeugbediening wil ons die jongklomp leer om Gog so lief te hê. Deuteronomium 6:6 stel dat die manier waarop hierdie liefde vir die Here gekweek moet word, daarin geleë is dat die gebooie van die Here by die kinders ingeskerp word. Die doel van jeugbediening moet verder wees om die kind/jongmens te leer om die Here lief te hê en voluit as volwassene in die geloof in ’n lewende verhouding met Hom te staan.

ONS AKSIEPLAN

Die biddende daarstel van leierskap en hulpbronne asook die skep van eietydse, relevante geleenthede om die gemeente, individueel en kollektief, klein en groot, te begelei tot ‘n huis van gebed vanwaar ons die Vader verheerlik, Sy koninkryk vergroot, Sy wil verstaan en verdiep, Sy versorging ervaar en deel, Sy vergifnis beleef en beoefen en vanwaar ons volhard op die weg van oorwinning.

AKSIESPAN

TANEA OLIVIER