Finansiële Bestuur

Finansiële Bestuur

FINANSIES

Dit is die Kerkraad se verantwoordelikheid om te verseker dat die gemeente se finansiële bronne effektief, doelmatig en doeltreffend beheer en bestuur word. Hierdie funksie is deur die Kerkraad aan die bediening Finansiële Bestuur gedelegeer. Die bediening Finansiële Bestuur sien toe dat daar toereikende kontroles en beheermaatreëls in plek is om effektiewe, doelmatige en doeltreffende beheer en bestuur van die gemeente se finansiële bronne te bewerkstellig.

AKSIESPAN

HENDRIK BARNARD